Tulossa seminaari ikääntyneiden luontoavusteisesta green care-toiminnasta

Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 25.9.IMG_39282014 klo 9.00-12.30

Vihreä Veräjä hyvinvointia Luonnosta  –hanke  järjestää Tampereella Hyvä Ikä-messujen yhteydessä seminaarin, jossa keskitytään ikääntyneisiin ja siihen miten luontoavusteinen green Care-toiminta voi toimia voimavarana ja virkistäjänä vanhuksille.  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja kehittää hoidon ja tuen yhteyteen soveltuvia Green Care –menetelmiä. Parhaimmillaan luontoon liittyvä viriketoiminta luo ikääntyville tärkeitä sosiaalisia kontakteja, vaikuttaa muistiin, ylläpitää lihasvoimaa ja motoriikkaa sekä saa aikaan ilon ja onnistumisen tunteita.

Seminaarissa kuullaan Vihreä Veräjä –hankkeen lisäksi mm.  Seiponrannan luontolähtöisestä ryhmätoiminnasta, jota järjestetään vapaaehtoisvoimin Keuruulla. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi  luonto- ja retkiryhmät, puutarha- ja kädentaitoryhmät ja eläinavusteinen toiminta.  Luontotoiminta on osa TunneMieli-hankkeen (2012-2016) kehittämiskohteista, jossa etsitään mahdollisuuksia ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen vapaaehtoistoiminnalla.

Seminaarissa on mukana Ikääntyneiden päihdetyö-hanke,  joka keskustelee ja jakaa kokemuksia siitä miten eläimet kuten esimerkiksi kissat voisivat vahvistaa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ikääntyneiden ihmisarvoa ja arjen hallintaa tuetussa palveluasumisessa.   Jade ja Vihreä Veräjä –hankkeissa ikääntyneet somalitaustaiset naiset on otettu mukaan mieluisten luotoaktiviteettien suunnitteluun. Yhteistyön tarkoituksena on kokeille miten luonto toimii kotoutumista lisäävänä toimintakeinona monikulttuurisessa vanhustyössä.

 

Vihreä hyvinvointi haastaa kaikki ikäihmisten kuntoutuksen ja hoidon parissa toimivia mukaan kuulemaan ja keskustelemaan miten voimme luoda parempia ja vaikuttavampia palveluja.