Kulttuuriperinteitä ja elämyksiä sisältävällä fysioterapialla vaikuttavampaa kuntoutusta muistisairaille

Tämän kesän ja syksyn aikana olen päässyt kehittämään ja toteuttamaan erilaista kuntouttavaa ja moniammatillista hoitotyötä Muurutvirran hoitokodissa. Yhdessä virikeohjaajan Marko Toivasen sekä hoitohenkilökunnan kanssa olemme järjestäneet elämyksellisiä rantasaunapäiviä talon asukkaille. Tulokset ja vaikutussuhteet ovat olleet hyvin vakuuttavia.

Jälleen kerran toteutui käytännössä se asia, josta jaksan koulutuksissani painottaa; kuntoutusmotivaatiota ja laaja-alaisia hyvinvointivaikutuksia saavutetaan parhaiten toiminnoissa, joilla on paljon merkityssuhteita asiakkaille. Sauna on tästä hyvä esimerkki. Passiivisuudesta ja sairauskeskeisestä orientaatiosta ei ollut tietoakaan kun talon asukkaille selvisi minkälaista vakiintunutta kesäkulttuuria Muurutvirran asumisyksikössä on aloitettu. 

 Tajusin myös, että rantasaunapäivien huikeista toimintasisällöstä ja siinä tehdyistä havainnoista voisi kirjoittaa vaikka kirjan. Kirjan siitä miten monisyisesti perinteisellä saunatoiminnoilla voidaan saavuttaa laaja-alaisia hyvinvointivaikutuksia. Esimerkiksi fyysisellä puolella mielenkiintoinen aihe aktivoi monia kävelemään yleiskuntoa kohottavan pitkää kävelymatkaa ja vieläpä tasapainoa haastavassa maastossa. Kognitiivisella puolella ennen saunaan menoa tehdyt koivuvihdat herättivät aistielämyksiä, puhuttamakaan aidon puukiukaan pehmeä-hellivät löylyt iholla sekä fysioterapeutin toteuttama selkäpesu-lihashieronta! Saunassa yhteinen positiivinen kokemuksellisuus herättivät ja aktivoivat paljon muistoja saunaan liittyen sekä keskustelua omista tuntemuksista. Näitä keskusteluja ei synny neljän seinän sisällä hoitokodeissa eikä tuoteta muistisairauden voittavia positiivisia muistijälkiä, kuten tänä kesänä ja syksynä saunassa.

Sauna toimii moniaistisena kuntoutusympäristönä

Sauna toimii moniaistisena kuntoutusympäristönä

 

Toivon tämän itse kokemani vaikuttavuuden innostavan monia muitakin vastaavia moniammatillisia asumispalveluyksiköitä ottamaan (vähintään) kesäajaksi säännölliseen toteutukseen saunakulttuurin kuntouttavaan käyttöön. Hyvää sanomaa kannattaa levittää eteenpäin….

Ohessa vielä www.taivaannaula.org-sivuilta löytämä vanha Lönnrotin kirjoittama runonparsi sauna-teemaan liittyen;

Oikeaan rantasaunaan pääseminen motivoi muistisairaita osallistumaan

Oikeaan rantasaunaan pääseminen motivoi muistisairaita osallistumaan

”Terveh löyly,
terveh lämmin,
Tervehytty tegemäh,
Rauhuttu ragendamah!

 

Saunakulttuurimme juuret suomalaisilla ovat hyvin vahvat. Ikääntyneillä muistisairailla saunomiseen liittyi positiivisia muistoja aina lapsuudesta saakka. Näistä kehkeytyy voimauttavaa yhteisöllisyyttä ja ryhmässä keskustelua. Positiivisten muistikanavien ylläpitäminen korostuu muistisairaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Saunakulttuurimme juuret suomalaisilla ovat hyvin vahvat. Ikääntyneillä muistisairailla saunomiseen liittyi positiivisia muistoja aina lapsuudesta saakka. Näistä kehkeytyy voimauttavaa yhteisöllisyyttä ja ryhmässä keskustelua. Positiivisten muistikanavien ylläpitäminen korostuu muistisairaiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa.