Itä-Suomen Green Care-alueyhdistys osaksi yhteiskunnallista muutosta

Suomessa yhteiskuntamme elää hyvin vahvaa muutoksen aikakautta. Maailmantalouden epäsuhdanteet, pakolaiskriisi ja nyt alkuviikosta esitetty sote-uudistusesitys viimeisimpänä kertoo tarpeesta ajatella yhteiskuntarakenteitamme uudella tavalla. Muutos kertoo usein tarpeesta ja realismista havahtua ongelmiin ja ympärillämme oleviin uusiin haasteisiin. Muutoksessa piilee aina mahdollisuuden siemen. Mahdollisuus uudistua ja löytää uusia kestävämpiä ratkaisuja. Joku voisi kysyä miten tämä liittyy Green Care-toimintaan ja sen kehittämiseen? Myös Green Care-toiminnalle tämä luo tilaisuuden nousta esiin ja olla osa lopputulosta. Isojen muutoksien onnistunut johtaminen edellyttää aina kokonaisuuden ymmärtämistä ja samanaikaisesti kykyä myös löytää niitä merkittäviä osasia, jotka auttavat etenemään suuren palapelin kokoamisessa. Ison palapelin kokoamisessa tarvitaan myös auttavia käsiä ja silmiä, jotka kykenevät löytämään niitä kateissa olevia palasia.

Itä-Suomeen on muodostunut hyvin vahva näkemys vielä hyödyntämättömistä luonnonvarojen käyttömahdollisuuksista rikastaa alueen maakuntien hyvinvointia sekä kehittää ekosysteemipalveluihin liitettäviä Green Care-markkinoita.

Alueelle on syntynyt sote,- kasvatus- ja matkailualan toimijoiden kesken selkeätä tahtotilaa verkostoitua ja synnyttää uutta palvelurakennetta niin kuntasektorin kuin yksityisen palvelusektorin kesken. 21.10.2015 Pohjois-Karjalassa perustetun Green Care-alueyhdistyksen tavoitteena on kyetä järjestäytyneen verkoston avulla vastaamaan paremmin luontolähtöisien palvelujen ja niiden toimintamallien huomioimiseen osaksi tulevaa kunta-ja sote-rakenteiden muutosta.

Voidaankin todeta ajan olevan otollinen uudelle Green Care-alueyhdistykselle, jossa verkostotoiminnan kautta se kykenee yhdistämään palveluntuottajat, asiakkaat ja ostajatahot sekä koulutus-ja kehittämistahot keskenään. Alueellinen yhdistystoiminta mahdollistaa niin sanotun kehittämisen klusteri-alustan, jossa kyetään vastaamaan tämänhetkisiin suurimpiin tarvenäkökohtiin, kuten tuottamaan käytännön pilotteja poikkisektoraalisesta palvelumuotoilusta eri kohderyhmille sekä testaamaan uudenlaista asiakasohjausmallia kuntasektorin ja eri viranomaistahojen kesken ja keräämään tutkittua näyttöä Green Care-palvelujen hyötynäkökohdista niin yksilö- kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Kuvaus Green care-palveluintegraatiotoiminnan ja asiakasohjaustoiminnan pilotoimisesta Itä-Suomessa.

Kuvaus Green care-palveluintegraatiotoiminnan ja asiakasohjaustoiminnan pilotoimisesta Itä-Suomessa.

 

 

 

 

 

 

 

Itä-Suomen Green Care-alueyhdistyksen kehittämistoiminnassa on tarkoituksena hyödyntää laaja-alaisesti niin valtakunnallisia kuin paikallisia Green Care-hankkeita. Ei olekaan sattumaa, että alueyhdistys Itä-Suomeen polkaistiin liikkeelle juuri Joensuusta, sillä ProAgria Pohjois-Karjala ry on hakemassa tämän innovatiivisen kehittämisalustan eteenpäin viemiseksi ja tueksi kaksivuotista hankerahoitusta (2016-2018), jossa osatoteuttajana toimii myös Karelian ammattikorkeakoulu. Tämän lisäksi tiivis yhteistyö alkaa myös valtakunnallisen Green Care-koordinaatiohankkeen kanssa, jossa mm. Mikkelin amk:n kautta tuodaan Itä-Suomeen tulevaisuudessa Green Care-laatumerkki osaksi tunnistettua ja järjestäytynyttä luontolähtöistä hyvinvointi-ja kasvatusalan palvelutoimintaa sekä markkinointinäkyvyyttä.

Yksi ensimmäinen merkittävä askel Itä-Suomen Green Care-alueyhdistyksen yhteiskunnallisista vaikuttavuusmahdollisuuksista on jo nähtävissä, kun toiminnan tukemiseksi lupautui Green Care-kummiksi Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP). Aktiivinen verkostotoiminta tarvitsee asian eteenpäin viemiseksi ja vakuuttavuuden tueksi juuri näitä yhteiskunnallisia äänitorvia.

 

ITÄ-SUOMEN GREEN CARE- ALUEYHDISTYS PÄHKINÄNKUORESSA:

Puheenjohtaja:                                       Teemu Peuraniemi

Aluesihteeri:                                           Heli Raikisto

Asiantuntijat:                                          Sinikka Hynninen-Otva, Tuija-Päivi Holopainen, Marita                                                          Mattila

Itä-Suomen Green Care-alueyhdistyksen

Facebook-sivu:                                        https://www.facebook.com/GreenCare-Itä-Suomi-813280078736550/

 

Mukaan suunniteltavat tahot:

–       Paikalliset Green Care-sote-ja kasvatusalan sekä matkailutoimintaa tuottavat tai siihen liittyvät yritykset ja yhteisöt (yhdistykset, säätiöt)

–       Alueella toimivat koulutusorganisaatiot (yliopisto, amk, ammattioppilaitokset)

–       Alueelliset kehittämisyhtiöt

Tehtävä/ rooli:

–       Vastaa paikallisen verkostoitumisen edistämisestä ja yhteisten toimintaperiaatteiden toteutumisesta (esim. Ammatillisuus, tavoitteellisuus ja eettiset säännöt)

–       Tiedottaa alueen SOTE-asiakasohjauksesta vastaaville gc-toimijoiden palveluntuottajista, palvelujen sisällöistä ja kohderyhmistä

–       Edistää osaltaan niin alueellista kuin valtakunnallista green care-toiminnan kehittämistä SOTE-palveluiden sisällä (pilotit, vaikuttavuustutkimustyö, verkostoyhteistyö, hankkeiden yhtenäinen toimintatavoite; avoin toimintayhteistyön malli…)

–       Vastaa paikallisesta green care-toiminnan tiedonvälityksestä sekä tietoisuuden tuottamisesta viranomaistahojen lisäksi myös paikallisväestölle (markkinointi)

–       Oleellista toiminnassa on myös arvon tuottamisen prosessien jatkuva kehittäminen palvelun tarjoajien ja parhaimmillaan myös käyttäjien/asiakkaiden kanssa sekä kyky konseptoida, myydä ja konkreettisesti hyödyntää uudenlaisia ideoita ja mahdollisuuksia. Tähän liittyy olennaisena osana laatutoiminnan varmistaminen.

–       Toimii puolueettomana ja tasavertaisena toimijana asiakkailleen: sekä palvelun ostajille, käyttäjille sekä palvelun tuottajille.

 

Itä-Suomen alueyhdistuksen toimintaan asetettu visio:

10 vuoden päästä Itä-Suomessa luontoyhteys ja maakunnallinen kulttuurihistoria on uudelleen löydetty ja niitä hyödynnetään yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. ”

 

Seuraava kokous pidetään 28.1.2016 Pohjois-Karjalassa. Tarkempi paikka ilmoitetaan Itä-Suomen Green Care-alueyhdistyksen facebook-sivuilla.

 

Tule mukaan, nyt on oikea hetki vaikuttaa ja luoda uusia mahdollisuuksia Itä-Suomalaiseen elinkeino- ja palvelumarkkinoihin.