Ideologia

Vihreän hyvinvoinnin toimintafilosofia pohjautuu niin sanotun Green Care -toiminnan ideologiaan.

Green Care -toiminnan ajatuksena on luonnon ja maaseutuympäristön, kuten kasvien, eläinten, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden, hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä. Green Care -toiminnan lähtöajatuksena on, että ihminen on osa luontoa ja ympäristöä. Toiminnassa luontoympäristö tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti mukaan kuntoutus-, terapia-, hoito– tai ohjausprosessiin. Luontomenetelmien tarkoitus on helpottaa, vahvistaa ja nopeuttaa intervention terapeuttista, kuntouttavaa tai ohjauksellista tavoitetta. Koska meillä kaikilla on sama geneettinen pohja, on jokaisella myös taipumus luontoelementtien positiivisiin vaikutuksiin.

Green Care on useissa Keski-Euroopan maissa jo osana vakiintunutta sekä yhteiskunnallisesti tuettua kuntoutustoimintaa, mutta meillä Suomessa se on vielä käsitteenä tuntematon. Vuonna 2008 on aloitettu ensimmäiset kehitystyöpajat kyseisen brändin luomiseksi ja nyt se on otettu laajalla rintamalla yhdeksi kehittämisen osa-alueeksi kun puhutaan tulevaisuuden kuntoutus- ja hoitotyön uudistamisesta sekä syrjäytyvien kuntien vireyttämisestä.

Vihreä hyvinvointi Oy:n toiminnan tavoitteena on täydentää ja tukea sosiaali– ja terveysalan palveluvalikoimaa sekä kyetä mahdollistamaan tulevaisuudessa alan ammattilaisille luontoa hyödyntävien terapia– ja kuntoutusmenetelmien toteutus ja siihen kuuluvan osaamisen tukeminen.