Opetus- ja Koulutuspalvelut


Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyneimmistä kansakunnista. Tämä luo suuren paineen hoitoalan kasvamiselle. Vuoteen 2020 mennessä on tuoreimpien arvioiden mukaan sosiaali- ja terveyspalvelualan koulutus- ja työllistämistarpeet kasvamassa nykyisestä 15-20%:iin. Samaan aikaan yksi kolmasosa hoitoalalle valmistuneista harkitsee alan vaihtoa, muun muassa raskaan työnkuvan takia.

Vihreä hyvinvointi Oy:llä on ratkaisun avaimia tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen. Tarjoamme niin yritys- kuin opetusorganisaatioille uudenlaista ideologiaa ja osaamista, jossa korostuvat asiakaslähtöisyys ja työhyvinvointia edistävät toimintatavat. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Näytämme tien elinvoimaisempaan hoiva- ja kuntoutustyön sisältöön…

Hoiva- ja kuntoutusalan yritykset ja organisaatiot

Koulutuspalveluissamme tarjoamme sosiaali- ja terveyspalvelualalla työskenteleville organisaatioille uudenlaista koulutuspalvelukonseptia, joka ottaa huomioon jokaisen työntekijän vahvuudet omassa työssään sekä mahdollistaa asiakaslähtöisempään toimintatapaan. Kuntoutus- ja hoitotyössä hyödynnetään mm. eko- ja ympäristöpsykologisia menetelmiä ja luontoelementtien positiivisia vaikutuksia.

Oppilaitokset ja koulutusorganisaatiotIMG_3689

Green Care -toiminta on monissa Keski-Euroopan maissa sekä Norjassa jo osa vakiintunutta sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarjontaa. Green Care -toiminta ja siihen liittyvät menetelmät ovat kovaa vauhtia tekemässä tuloaan myös Suomeen.

 

Vihreä hyvinvointi Oy tarjoaa Green Care -menetelmien opetus- ja koulutuspalveluita suomalaisille sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille. Opetuspalveluissa korostuu asiantuntemuksemme nykyhetken ja tulevaisuuden Green Care -toimijakentältä. Toteuttamamme opetus- ja koulutuspalvelu voi olla yksi osa oppilaitosten koulutuskokonaisuudesta tai asiaan perehdyttävinä luentoina. Annamme eväät tulevaisuuden hoiva- ja kuntoutusalan ammattilaisille, hyvinvoivaan ja vaikuttavampiin toimintasisältöihin…

 

IMG_3597