Kehittämispalvelut

Laatu ja kustannustehokkuus

Meillä on vastaukset, muun muassa miten kuntoutus- ja hoivatoimintaa on mahdollista kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja laadukkaammaksi. Tinkimättä kuitenkaan kustannustehokkaammasta palvelutuotannosta! Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelualalla korostuu asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuuden osoittaminen. Tarjoammekin osana asiantuntijapalveluamme vaikuttavuusarviointia sekä ajanmukaisia laatumittaristoja, joista on hyötyä palvelujen kehittämistyössä.

Yhteistyötoiminnan ja verkoston kehittäminen

Yhteistyöverkostossa on voimaa ja järkeä. Yhä koveneva kilpailutus sosiaali- ja terveyspalvelualalla vaatii monipuolisempia ja laadukkaampia palveluita. Tarjoamme työkalut uusien palvelutuotteiden ja asiakkuuksien jakamiseen sekä niiden löytämiseen alueesi yhteistyöverkoston kanssa.

Tuotteistus- ja markkinointi

Onko sinulla hyvä palvelukonsepti, mutta et ole onnistunut saavuttamaan riittävää asiakasvirtaa? Tarvitsetko apua kilpailutukseen liittyvää tuotteistusosaamista? Haluatko varmistaa, että myös jatkossa asiakkaat löytävät organisaatiosi palveluihin?
Vihreä hyvinvointi Oy:llä on laaja asiantuntija- ja nykyaikaisen markkinointiosaamisen verkosto käytössä, jolla varmistat organisaatiosi menestyksen myös tulevaisuudessa.

Hyvinvoivan työyhteisön kehittäminen

Voiko työyhteisösi huonosti? Antavatko työolobarometrit huolestuttavaa tietoa työntekijöiden jaksamisesta? Onko työyhteisössä jatkuvaa vaihtuvuutta?
Näihin ja moniin muihin työorganisaatioissa esiintyviin ongelmiin on meillä ratkaisu.

Tarjoamme hoito- ja kuntoutusalan organisaatioille kehittämiskonseptin, jossa työyhteisö voi paremmin ja sitoutuminen oman työn kehittämiseen kasvaa.

Green Care -yritystoiminnan profiloiminen

Oletko kiinnostunut luomaan yritystoimintaasi tulevaisuuden palvelutuotetta, jossa hyödynnetään luontoelementtejä tai eläinavusteista toimintaa? Vai oletko palveluiden maksajataho, joka on kiinnostunut tietämään tarkemmin sen hyötynäkökohdista ja mahdollisuuksista toimia tulevaisuudessa osana sosiaali- ja terveyspalvelualaa?

Vihreä hyvinvointi Oy:llä on vankkaa asiantuntijuutta Green Care -toiminnasta sekä laaja toimijaverkosto, jonka avulla pysyt mukana tulevaisuuden kehittämistoiminnassa sote-alalla.