Hyvinkäällä alkoi ainutlaatuinen terveysmetsä-tutkimus

Tällä viikolla alkoi ainutlaatuinen Hyvinkään kaupungin rahoittama terveysmetsä-tutkimus.

Hyvinkään Terveysmetsä™-tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa Hyvinkään kaupungin Tehtaansuon -lähimetsän alueen terveysvaikutuksista ja mahdollisuuksia luoda uudenlaista hyvinvointimatkailupalvelun osaamista alueen toimijoille.

Hyvinkään Terveysmetsä™-projektin aikana toteutetaan Tehtaansuon metsäalueelle suunnattujen luontolähtöisien ja luontoympäristöä hyödynnettävien toimintojen vaikuttavuustutkimusta, jossa kerätään tietoa niin fysiologisista vaikutuksista kuin myös psyykkisen kokemuksen hyvinvointivaikutuksista Hyvinkään kaupungin työntekijöille (n = 66 henkilöä). 

Tutkimuksen suunnittelusta ja  toteutuksesta Hyvinkään kaupungin kanssa vastaa Vihreä hyvinvointi oy:sta Teemu Peuraniemi ja eko-ja ympäristöpsykologi Kirsi Salonen psykologipalvelu hyvänmielentilasta.   Projektipäällikkönä toimii Hyvinkään kaupungin luontomatkailun asiantuntija Antti Tähkäpää. Lisäksi Laurean ammattikorkeakoulu vastaa projektiin liittyvästä tiedotuksesta ja on tiiviisti mukana käytännön toteutuksessa.

Luontolähtöisiin toimintoihin liittyvät erityisesti Hyvinkään Terveysmetsään suunnitellut interventiot, joissa hyödynnetään muun muassa Jyväskylän yliopiston Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana-tutkimushankkeessa kehitettyä ja tutkittua Luonnosta Virtaa -interventiota.

Koettuja terveysvaikutuksia mitataan tutkimuksen aikana kahdella tapaa tutkimusjakson alussa ja lopussa. Vihreä hyvinvointi oy vastaa fyysisten muuttujien tutkimisesta Firstbeat -Hyvinvointianalyysin avulla (www.firstbeat.fi)  ja psyykkisien muuttujien analysoimisesta KOLU-mittarilla (kokonaisvaltainen luontokokemus) vastaa puolestaan Kirsi Salonen.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia tullaan julkaisemaan tammikuussa 2019 ja tuloksia hyödynnetään Terveysmetsäpolun rakennushankkeessa Hyvinkään Tehtaansuolla keväällä 2019. Lisäksi tulosten tuomaa tietoa hyödynnetään Hyvinkään alueen Luontomatkailuyritysten palveluiden kehittämisessä. Tulemme kertomaan tämän ainutlaatuisen tutkimuksen merkityssuhteista useammissa osioissa tällä sivulla ja julkaisemaan aikanaan tuoreita tutkimustuloksia. Lisätietoa tästä tutkimusprojektista löytyy myös tietoa www. hyvinkaa.fi-sivulta ja hyvinkään kaupungin omilta facebook-sivuilta.