Palvelut

Vihreä hyvinvointi Oy:ssä tuotamme ja kehitämme uudella innovatiivisella tavalla kuntoutus-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita sosiaali- ja terveyspalvelualalle. Palvelujen sisällöissä korostuu uudenlaisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen eko- ja ympäristöpsykologisten sekä luontoavusteisten menetelmien avulla.

Hyödynnämme vaikuttavampien menetelmien soveltamista palveluissamme, perustuen viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja käytännön työssä todettuihin hyötyihin. Palveluiden kohderyhmänä voi olla niin yksityishenkilöitä, yrityksiä, järjestöjä kuin myös julkisen alan toimijoita.